Impro postaja 6
Sledi na ulici

Impro Station 6
Traces on the street


25. 4. 2008 ob 17.00 Grajski trg
javna predstavitev zaključka plesne delavnice in
improvizacijski dogodek na ulici

25th April at 5. p.m., Grajski trg
public presentation at the end of dance workshop and
improvisation on the street

Improvizacijski plesni dogodek je rezultat tri dnevne plesne delavnice, ki jo je vodil ANTON LACHKY – Les SlovaKs. Skozi naključne plesne kompozicije, govorico telesa in raziskovanjem uličnega prostora, se udeleženci plesne delavnice predstavijo širši javnosti.

The improvisational dance event is the result of a three-day dance workshop held by ANTON LACHKY – Les SlovaKs. The participants of the dance workshop introduce themselves to the broader public through random dance composition, body language and the exploration of the street space.